2011 - BTH Slavičín, teplofikace sídliště Vlára - kotelna K3 | Biopal

2011 - BTH Slavičín, teplofikace sídliště Vlára - kotelna K3

 

BTH Slavičín s.r.o., kotelna K3 ve Slavičíně

LOKALITA


Centrální zdroj tepla Města Slavičín leží na okraji sídliště Malá Pole

V roce 2003 proběhla v kotelně zásadní rekonstrukce. Byly zrušeny nevyhovující kotle na hnědé uhlí a byl současně instalován kotel na biomasu o výkonu 1,6 MW.

V roce 2011 proběhla další významná rekonstrukce kotelny.

Dodavatelem technologické části kotelny v roce 2011 byla společnost BIOPAL Technologie s.r.o.


ZADÁNÍ PROJEKTU


Realizace rekonstrukce tepelného zdroje kotelny K3

Celý projekt byl rozdělen na etapy.

I. etapa - rekonstrukce teplovodních rozvodů celé kotelny

II. etapa - stavba kotle na biomasu o výkonu 1MW

Kompletní projekt, dodávka a montáž strukturovaného řídicího systému zdroje tepla a odběrové části


ROZSAH REALIZACE PROJEKTU


Kompletní technologie podávání paliva.

Kotel HRK 1000 kW

Odprášení spalin a komín

Rozvody teplovodního vytápění pro zásobování sídliště Vlára, Malá Pole, areál Výzkumných ústavů, vytápění kotelny

Kompletní elektroinstalace a MaR s vyvedením do stanice monitorování

Vzdálená správa a dispečink


STAVBA


V roce 2010 byla v předstihu provedena rekonstrukce rozvodů vytápění v kotelně K3

Veškeré práce byly prováděny za plného provozu kotelny

Současně byly zrekonstruovány systémy expanze soustavy


MONTÁŽE


Součástí montáží je stavba komína, odprášení spalin a dopojení kotle na potřebná média.

Nezbytnou součástí rozvodů vytápění je akumulační nádrž pro vyrovnání nerovnoměrné spotřeby odběrových systémů


ČIŠTĚNÍ SPALIN


Spaliny z kotle jsou vyčištěny v multicyklonovém odlučovači tuhých znečišťujících látek

Veškeré kouřovody jsou izolovány minerálními deskami

Odloučený popílek je uložen ve standardních popelnicích MEVA 110 litrů.


TECHNOLOGIE


Kotel na spalování štěpky

Výkon kotle HRK 1000 kW

Kotel s pohyblivým roštěm

Regulace kotle prostřednictvím PLC

Řízení spalovacího režimu

Regulace teploty ve spalovací komoře

Regulace teploty zpátečky

Autodiagnostický a alarmový systém

Vzdálená správa servisními pracovníky


UVEDENÍ DO PROVOZU


Po dokončených montážích byla kotelna uvedena do provozu před topnou sezonou dne 01.12.2011


ŘÍZENÍ PROVOZU


Pro řízení technologie byl zvolen PLC řídící systém a celá technologie byla následně osazena senzory a čidly pro diagnostiku provozu.

Veškeré důležité provozní stavy jsou zaznamenány v provozním deníku. Případné zásahy do provozu jsou oznámeny SMS na telefon obsluhy.


MONITOROVÁNÍ PROVOZU


Každý provozní soubor - kotel, vytápění, doprava paliva má vlastní stránku v technologickém schématu.

Požadované hodnoty jsou nepřetržitě trendovány a ukládány na disk počítače k archivaci.

Pracovníci servisu mají k dispozici nepřetržitý přístup k řízení technologie kotelny.


PROVOZ KOTELNY


Palivo je do denního zásobníku doplňováno kolovým nakladačem.

Zásoba paliva vystačí na víkendový provoz


PROVOZ ?!


V prvním roce uvedení do provozu jsou servisní zásahy ze všech důvodů častější.

Zacvičení obsluhy a „usazení" zařízení s napojením potřebných vazeb a činností provozovatele trvá nejméně jeden rok.

Ve zcela výjimečných případech bývá tato doba kratší.


TECHNOLOGIE KOTELNY


Kotel na biomasu 1600 kW

Kotel na biomasu 1000 kW

Plynový kondenzační kotel 4 x 1400 kW

Kogenerační jednotka 2 x 160 kW, 1 x 180 kW

Akumulační nádrž 1 x 30 m3, 2 x 20 m3

Uveden do provozu 01.12.2011  

Biopal Technologie s.r.o.


BIOPAL Technologie s. r. o.

Sídlo společnosti:
Zátiší 3249

IČO: 25817647
DIČ: CZ25817647

tel.: +420 558 437 353  +420 558 437 353
tel.: +420 558 646 331  +420 558 646 331
e-mail: info@biopal.cz  biopal@biopal.cz


 

 


O NÁS


NAŠE NABÍDKA


REFERENCE


FOTOGALERIE


NOVINKY


KONTAKTY