NAŠE NABÍDKA | Biopal

NAŠE NABÍDKA

KOTLE NA SPALOVÁNÍ BIOMASY

Technický popis kotlů HRK 1500 kW a 2500 kW BIOPAL Technologie

Palivové hospodářství

Konstrukce pohyblivé hydraulické podlahy s pevným táhlem je spojena s hydraulickým pístem zakotveným v opěrných konstrukcích zabetonovaných a pevně spojených s konstrukcí podavače. Polohy pohyblivé hydraulické podlahy jsou snímány limitními spínači umožňující automatický provoz.
Plocha hydraulické vyhrnovací podlahy je tvořena pro kotel 1 500 kW jedním posuvným hrablem se samostatnými písty a podpěrnými konstrukcemi (rozměr sila je 3,5x6,5 m s výškou plnění do 3,5 m).
Plocha hydraulické vyhrnovací podlahy pro kotel 2 500 kW je tvořena dvěma posuvnými hrably se samostatnými písty a podpěrnými konstrukcemi (rozměr sila je 3,5x11m s výškou plnění do 3,5 m). Rozměr každého sila může být uzpůsoben konkrétní dispozici u zákazníka.
Z velkoplošného sila je materiál dopraven do příčného hydraulického podavače. Koncová část hydraulicky poháněného podavače je vybavena snímačem hladiny paliva a měřením teploty. Kanál příčného podavače je opatřen vodním hasicím zařízením k zamezení nadměrného stoupnutí teploty ve výstupním díle příčného podavače. Hasicí zařízení se uvede do činnosti v případě, že žár ze spalovací komory prohoří (lépe řečeno prodoutná) zpět do podávacího kanálu příčného podavače. Toto může nastat pouze v případě, že dojde k delší odstávce kotle z provozu.

Spalovací komora

Palivovým hydraulickým podavačem je palivo podáno na pohyblivý přesuvný sestupný rošt. Rošt je navržen pro spalování dřevního paliva v kotli o výkonu 1 500 kW resp. 2 500 kW.
Spalovací komora je vyrobena z ocelové rámové konstrukce a je z vnějšku opatřena kovovými krycími panely.
Vlastní stěny jsou zhotoveny z tepelných izolací, šamotových cihel a žáropevných tvarovek.
Spalovací komora je vyzděna s klenbou a tím dochází ke spalování při velmi vysoké teplotě a dojde k důkladnému odpaření vlhkosti z paliva. Kouřové plyny prochází tří tahovou spalovací komorou kde dojde k dokonalému spálení paliva.
Popel je odstraňován mechanicky ze spalovací komory na konci roštové plochy.
Regulací podávání paliva, primárního a sekundárního vzduchu je dosaženo maximální účinnosti.
Kouřové plyny prochází prvním tahem. Z prvního tahu prochází spaliny nad klenbu a dále do třetího tahu a dále do žárových trubek teplovodního výměníku. Po průchodu žárovými trubkami vstupují spaliny do kouřovodu.
Vlastní výměník je zaizolován vysoce účinnou minerální vlnou o tloušťce 100 mm a dále opláštěn krycími plechy.

foto kotelPricny podavacfoto 1

NABÍDKA ČISTICÍHO ZAŘÍZENÍ KOTLŮ

S využitím našich dlouholetých zkušeností s provozem kotlů na biomasu jsme vyvinuli a máme odzkoušený vlastní spolehlivý systém čištění trubek teplovodních výměníků pomocí zařízení poháněného tlakovým vzduchem.

Produktivita práce při čištění trubek je násobkem v porovnání s ručním čištěním. Výsledek je ve vyčištěném povrchu nesrovnatelný. Výměník tepla například jednomegawatového kotle dokážeme vyčistit za cca 3 hodiny ihned po odstavení kotle.

V případě Vašeho zájmu nám zašlete poptávku na náš e-mail: info@biopal.cz

Nebo jenom zavolejte :-)

 

Krtek

 


NABÍDKA REKONSTRUKCE KOTLŮ

Rekonstrukce kotlů na spalování biomasy - doplnění kotle o další akční prvky a náhrada vyhospodařeného a již morálně zastaralého řídícího systému.

Doposud jsme provedli generální opravu deseti kotlů na biomasu o výkonu 0,1 - 0,7 - 1,2 - 2,0 MW. Celkový součtový výkon činí 10 MW.

Generální opravy zahrnovaly převážně rekonstrukci dopravních systémů paliva, doplnění istrumentace o prvky pro ovládání spalovacího režimu, kompletní řídící systém spojený s rekonstrukcí elektrovýzbroje, vizualizaci a výměník kotle.

Po provedené rekonstrukci obvykle významně prodloužíme životnost vyzdívky.

U všech kotlů jsme zlepšili spalovací režim kotle, zvýšili jsme účinnost využití paliva, snížili jsme energetickou náročnost provozu kotle a snížili jsme množství škodlivých emisí do ovzduší. Po této rekonstrukci se nám podle dosavadních měření emisí ukazuje, že jsme schopni dosáhnout hodnoty emisních limitů platných od roku 2018.

Dálší důležitou změnou je rovnoměrnější provoz kotle a v některých případech také zvýšený výkon kotle.

 


REKONSTRUKCE KOTLŮ A KOTELEN

V průběhu posledních několika let jsme realizovali generální opravy a intenzifikaci kotlů na biomasu.

Předmětem realizací byla vždy výměna kompletního řídícího systému kotlů s cílem zrovnoměrnění spalovacího režimu kotlů.

Doplněním kotlů o novou instrumentaci došlo vždy ke snížení spotřeby paliva, snížení elektrické energie na provoz kotle.

Náhradou řídícího systému má provozovatel v ruce silný nástroj pro ovlivnění provozu kotle.

Sekundárním efektem těchto rekonstrukcí je významné snížení vypouštěných emisí ze spalovacího procesu.

Potrubi BB 

Biopal Technologie s.r.o.


BIOPAL Technologie s. r. o.

Sídlo společnosti:
Zátiší 3249

IČO: 25817647
DIČ: CZ25817647

tel.: +420 558 437 353  +420 558 437 353
tel.: +420 558 646 331  +420 558 646 331
e-mail: info@biopal.cz  biopal@biopal.cz


 

 


O NÁS


NAŠE NABÍDKA


REFERENCE


FOTOGALERIE


NOVINKY


KONTAKTY