REFERENCE | Biopal

REFERENCE

 

2011 - BTH Slavičín, teplofikace sídliště Vlára - kotelna K3

lokalita: BTH Slavičín s.r.o., kotelna K3 ve Slavičíně


Centrální zdroj tepla Města Slavičín leží na okraji sídliště Malá Pole.
V roce 2003 proběhla v kotelně zásadní rekonstrukce. Byly zrušeny nevyhovující kotle na hnědé uhlí a byl současně instalován kotel na biomasu o výkonu 1,6 MW.

V roce 2011 proběhla další významná rekonstrukce kotelny.

Dodavatelem technologické části kotelny v roce 2011 byla společnost BIOPAL Technologie s.r.o.

ZADÁNÍ PROJEKTU

Realizace rekonstrukce tepelného zdroje kotelny K3

Celý projekt byl rozdělen na etapy.

I. etapa - rekonstrukce teplovodních rozvodů celé kotelny

II. etapa - stavba kotle na biomasu o výkonu 1MW

Kompletní projekt, dodávka a montáž strukturovaného řídicího systému zdroje tepla a odběrové části

 
ROZSAH REALIZACE PROJEKTU

Kompletní technologie podávání paliva.
Kotel HRK 1000 kW.
Odprášení spalin a komín.
Rozvody teplovodního vytápění pro zásobování sídliště Vlára, Malá Pole, areál Výzkumných ústavů, vytápění kotelny.
Kompletní elektroinstalace a MaR s vyvedením do stanice monitorování.
Vzdálená správa a dispečink-

STAVBA

V roce 2010 byla v předstihu provedena rekonstrukce rozvodů vytápění v kotelně K3.
Veškeré práce byly prováděny za plného provozu kotelny.
Současně byly zrekonstruovány systémy expanze soustavy.

MONTÁŽE

Součástí montáží je stavba komína, odprášení spalin a dopojení kotle na potřebná média.
Nezbytnou součástí rozvodů vytápění je akumulační nádrž pro vyrovnání nerovnoměrné spotřeby odběrových systémů

ČIŠTĚNÍ SPALIN

Spaliny z kotle jsou vyčištěny v multicyklonovém odlučovači tuhých znečišťujících látek.
Veškeré kouřovody jsou izolovány minerálními deskami.
Odloučený popílek je uložen ve standardních popelnicích MEVA 110 litrů.

 
TECHNOLOGIE

Kotel na spalování štěpky

Výkon kotle HRK 1000 kW

Kotel s pohyblivým roštěm

Regulace kotle prostřednictvím PLC

Řízení spalovacího režimu

Regulace teploty ve spalovací komoře

Regulace teploty zpátečky

Autodiagnostický a alarmový systém

Vzdálená správa servisními pracovníky

 
UVEDENÍ DO PROVOZU

Po dokončených montážích byla kotelna uvedena do provozu před topnou sezonou dne 01.12.2011.

ŘÍZENÍ PROVOZU

Pro řízení technologie byl zvolen PLC řídící systém a celá technologie byla následně osazena senzory a čidly pro diagnostiku provozu.

Veškeré důležité provozní stavy jsou zaznamenány v provozním deníku. Případné zásahy do provozu jsou oznámeny SMS na telefon obsluhy.

 
MONITOROVÁNÍ PROVOZU

Každý provozní soubor - kotel, vytápění, doprava paliva má vlastní stránku v technologickém schématu.
Požadované hodnoty jsou nepřetržitě trendovány a ukládány na disk počítače k archivaci.
Pracovníci servisu mají k dispozici nepřetržitý přístup k řízení technologie kotelny.

PROVOZ KOTELNY

Palivo je do denního zásobníku doplňováno kolovým nakladačem.
Zásoba paliva vystačí na víkendový provoz.

 

PROVOZ

V prvním roce uvedení do provozu jsou servisní zásahy ze všech důvodů častější.
Zacvičení obsluhy a „usazení" zařízení s napojením potřebných vazeb a činností provozovatele trvá nejméně jeden rok.
Ve zcela výjimečných případech bývá tato doba kratší.

 
TECHNOLOGIE KOTELNY

Kotel na biomasu 1600 kW

Kotel na biomasu 1000 kW

Plynový kondenzační kotel 4 x 1400 kW

Kogenerační jednotka 2 x 160 kW, 1 x 180 kW

Akumulační nádrž 1 x 30 m3, 2 x 20 m3

Uveden do provozu 01.12.2011

Únor 2016 - od roku 2010 je kotelna v provozu a stále vyrábí dostatek tepla pro celé sídliště DRUŽBA.

19.02.2010 Kolaudace energetického zdroje města Brumov - Bylnice.
V únoru roku 2010 jsme kolaudací úspěšně zakončili realizaci zakázky pro Služby města Brumov - Bylnice. Jako generální dodavatel stavby Stavební úpravy centrálního zdroje tepla v Brumově – Bylnici, rekonstrukce technologie s využitím obnovitelných zdrojů energie

Tento projekt byl realizován v období 06/2009 až 02/2010 v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika.

Stavba zahrnuje:
- demontáže původní technologie kotelny tří plynových kotlů a jednoho na biomasu (všechny kotle byly pro svou provozní a ekonomickou náročnost odstaveny z provozu)

- provedení úprav na teplovodních rozvodech v původní kotelně

- dodávka a montáž kotlů HRK 1000 a HRK 2000 včetně kompletního zařízení na skladování a podávání paliva - biomasy

- dodávka a montáž záložního dieselového soustrojí o výkonu 18 kW el.
- úplná výměna veškerých elektro instalací a systému MaR

Celá kotelna je dnes provozována z jednoho centrálního velína. Systém je realizován se vzdálenou správou celé technologie přístupný pomocí sítě internet.

 


V rámci rekonstrukce rodinného domu v Humpolci byl naší společností realizován kompletní systém vytápění tří samostatných částí domu, příprava teplé užitkové vody ve dvou samostatných zdrojích, rozvody vytápění, dodávka a montáž akumulační nádrže o objemu 3,4 m3, využití fototermických a fotovoltaických panelů, řízení elektrovytápění akumulační nádrže, řízení zatížení elektrické sítě pro vytápění v závislosti na aktuální spotřebě domu

Součástí realizace je rovněž vzdálená správa a obsluha systému vytápění prostřednictvím smart telefonu.


Kotelna pro vytápění areálu Truhlářství HRANOL v Ostravě byla uvedena do provozu po celkové rekonstrukci a opravě systému vytápění v prosinci roku 2015.

V kotelně je instalován repasovaný kotel na spalování biomasy o výkonu 100 kW.

Rozsah našich dodávek byl - dodávka kompletní technologie vytápění areálu provozovny včetně celé technologie kotelny.

Provoz kotelny je koncipován jako provoz s minimalizovanou obsluhou s dálkovou správou. Provozní dohled je přístupný pracovníkům obsluhy pomocí sítě INTERNET. Nedílnou součástí je poruchová signalizace se zasíláním informací prostřednictvím SMS.

 

V roce 2015 jsme doplnili systém vytápění o regulaci dalších provozních objektů.

Kotelna pro vytápění areálu Truhlářství STRAKA Třebovice byla uvedena do provozu v roce 2005. 

V kotelně jsou instalovány dva kotle - jeden G500 o výkonu 500 kW a druhý HRK1000 o výkonu 1000 kW.

Rozsah našich dodávek byl - dodávka kompletní technologie vytápění sušáren včetně celé technologie kotelny.

Provoz kotelny je koncipován jako provoz s minimalizovanou obsluhou s dálkovou správou. Provozní dohled je přístupný pracovníkům obsluhy pomocí sítě INTERNET. Nedílnou součástí je poruchová signalizace se zasíláním informací prostřednictvím SMS.Únor 2016 - od roku 2010 je kotelna v provozu a stále vyrábí dostatek tepla pro celé sídliště DRUŽBA.

19.02.2010 Kolaudace energetického zdroje města Brumov - Bylnice.
V únoru roku 2010 jsme kolaudací úspěšně zakončili realizaci zakázky pro Služby města Brumov - Bylnice. Jako generální dodavatel stavby Stavební úpravy centrálního zdroje tepla v Brumově – Bylnici, rekonstrukce technologie s využitím obnovitelných zdrojů energie

Tento projekt byl realizován v období 06/2009 až 02/2010 v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika.

Stavba zahrnuje:
- demontáže původní technologie kotelny tří plynových kotlů a jednoho na biomasu (všechny kotle byly pro svou provozní a ekonomickou náročnost odstaveny z provozu)

- provedení úprav na teplovodních rozvodech v původní kotelně

- dodávka a montáž kotlů HRK 1000 a HRK 2000 včetně kompletního zařízení na skladování a podávání paliva - biomasy

- dodávka a montáž záložního dieselového soustrojí o výkonu 18 kW el.
- úplná výměna veškerých elektro instalací a systému MaR

Celá kotelna je dnes provozována z jednoho centrálního velína. Systém je realizován se vzdálenou správou celé technologie přístupný pomocí sítě internet.

 

 


  


 

Biopal Technologie s.r.o.


BIOPAL Technologie s. r. o.

Sídlo společnosti:
Zátiší 3249

IČO: 25817647
DIČ: CZ25817647

tel.: +420 558 437 353  +420 558 437 353
tel.: +420 558 646 331  +420 558 646 331
e-mail: info@biopal.cz  biopal@biopal.cz


 

 


O NÁS


NAŠE NABÍDKA


REFERENCE


FOTOGALERIE


NOVINKY


KONTAKTY