Kotle na spalování biomasy | Biopal

Kotle na spalování biomasy

Technický popis kotlů HRK 1500 kW a 2500 kW BIOPAL Technologie

Palivové hospodářství

Konstrukce pohyblivé hydraulické podlahy s pevným táhlem je spojena s hydraulickým pístem zakotveným v opěrných konstrukcích zabetonovaných a pevně spojených s konstrukcí podavače. Polohy pohyblivé hydraulické podlahy jsou snímány limitními spínači umožňující automatický provoz.
Plocha hydraulické vyhrnovací podlahy je tvořena pro kotel 1 500 kW jedním posuvným hrablem se samostatnými písty a podpěrnými konstrukcemi (rozměr sila je 3,5x6,5 m s výškou plnění do 3,5 m).
Plocha hydraulické vyhrnovací podlahy pro kotel 2 500 kW je tvořena dvěma posuvnými hrably se samostatnými písty a podpěrnými konstrukcemi (rozměr sila je 3,5x11m s výškou plnění do 3,5 m). Rozměr každého sila může být uzpůsoben konkrétní dispozici u zákazníka.
Z velkoplošného sila je materiál dopraven do příčného hydraulického podavače. Koncová část hydraulicky poháněného podavače je vybavena snímačem hladiny paliva a měřením teploty. Kanál příčného podavače je opatřen vodním hasicím zařízením k zamezení nadměrného stoupnutí teploty ve výstupním díle příčného podavače. Hasicí zařízení se uvede do činnosti v případě, že žár ze spalovací komory prohoří (lépe řečeno prodoutná) zpět do podávacího kanálu příčného podavače. Toto může nastat pouze v případě, že dojde k delší odstávce kotle z provozu.

Spalovací komora

Palivovým hydraulickým podavačem je palivo podáno na pohyblivý přesuvný sestupný rošt. Rošt je navržen pro spalování dřevního paliva v kotli o výkonu 1 500 kW resp. 2 500 kW.
Spalovací komora je vyrobena z ocelové rámové konstrukce a je z vnějšku opatřena kovovými krycími panely.
Vlastní stěny jsou zhotoveny z tepelných izolací, šamotových cihel a žáropevných tvarovek.
Spalovací komora je vyzděna s klenbou a tím dochází ke spalování při velmi vysoké teplotě a dojde k důkladnému odpaření vlhkosti z paliva. Kouřové plyny prochází tří tahovou spalovací komorou kde dojde k dokonalému spálení paliva.
Popel je odstraňován mechanicky ze spalovací komory na konci roštové plochy.
Regulací podávání paliva, primárního a sekundárního vzduchu je dosaženo maximální účinnosti.
Kouřové plyny prochází prvním tahem. Z prvního tahu prochází spaliny nad klenbu a dále do třetího tahu a dále do žárových trubek teplovodního výměníku. Po průchodu žárovými trubkami vstupují spaliny do kouřovodu.
Vlastní výměník je zaizolován vysoce účinnou minerální vlnou o tloušťce 100 mm a dále opláštěn krycími plechy.

detail obrázku

Více informací 

Biopal Technologie s.r.o.


BIOPAL Technologie s. r. o.

Sídlo společnosti:
Zátiší 3249

IČO: 25817647
DIČ: CZ25817647

tel.: +420 558 437 353  +420 558 437 353
tel.: +420 558 646 331  +420 558 646 331
e-mail: info@biopal.cz  biopal@biopal.cz


 

 


O NÁS


NAŠE NABÍDKA


REFERENCE


FOTOGALERIE


NOVINKY


KONTAKTY