Profil společnosti | Biopal

Profil společnosti

Kotle na biomasu pro Vás vyrábíme již od roku 1995 Cool

Za celých posledních snad už šest let stále pracujeme na zlepšení našich technologií. Nejdůležitější zprávou pro naše klienty je, že jsme naše zařízení vypracovali do stavu minimálního servisu a pouze nejnutnější údržby.

Stále platí pro naše zařízení vzdálená správa zařízení.

Za celou dobu naší činnosti jsme vyrobili kotle na biomasu o celkovém výkonu 16 MW, dodali jsme cizí kotle o výkonu 17 MW a v generálních opravách kotlů na biomasu již máme za sebou 10 MW.

A ještě ke statistice: celkem jsme provedli dodávku a montáž všech kotlů na biomasu v počtu 32 kotelních jednotek.

 

Profil společnosti

Vy, kteří jste hledali odkazy na klíčová slova kotel, vytápění, obnovitelné zdroje energií, pevná paliva, biomasa, dřevo, štěpka, energetický audit, spalování, obnovitelný, šnekový dopravník, topení, projekt, sušení, alternativní, jste na správném místě. Ale také Vy, kteří jste přišli již cíleně, jste tady správně pokud hledáte odpověď na otázky:

*Jak využívat obnovitelné zdroje energií? 
*Jak efektivně vyrábět tepelnou energii z biomasy? 
*Je ekonomicky výhodné realizovat topení dřevem nebo odpadní biomasou? 
*Je Váš systém rozvodů tepla v souladu s potřebami využití biomasy?

Netvrdíme, že nic není problém, a že víme vše. Nevíme, ale v oblastech, kterými se zabýváme, jsme připraveni a schopni Vám efektivně pomoci, neboť naši specialisté se využitím biomasy již dlouhodobě zabývají. Využití obnovitelných zdrojů energie, speciálně biomasy, je otázkou nejen technickou. Ta již byla zvládnuta a na mnoha realizacích i ověřena. Je hlavně otázkou přístupu, Vás uživatelů, ke svému okolí a mnohdy prostě nevyhnutelnou nutností. Zajímají Vás projekty, které jsme již realizovali nebo k jejich řešení již přispěli? Nahlédněte tedy do listiny realizací.

Pro úplnost na tomto místě uvádíme oblasti, kterých se naše činnost a zkušenost dotýkají:

* Ekonomické studie a studie proveditelnosti Vašich záměrů ve výrobě a rozvodu tepla z biomasy 
* Zhotovení projektu technologické části teplovodních, horkovodních a parních kotelen využívajících biomasu 
* Realizace technologické části stavby kotelen na biomasu 
* Výroba, dodávka a montáž kotlů na biomasu ve výkonech od 1000 do 5 000 kW 
* Výroba, dodávka a montáž zařízení na manipulaci s biomasou pomocí šnekových dopravníků 
* Zhotovení projektu, dodávek a montáží technologických rozvodů tepla pro sušárny řeziva 
* Výroba a dodávky zařízení pro manipulaci s biomasou prostřednictvím kontejnerů ABROLL se zabudovaným vynášecím zařízením. Toto řešení umožňuje zásobování kotlů na biomasu palivem bez nutnosti další manipulace

* Standardně naše zařízení vybavujeme vizualizací a vzdálenou správou včetně zasílání poruchových SMS na předdefinovaná telefonní čísla.

Společnost BIOPAL Technologie se zabývá téměř výhradně technologiemi na vytápění objektů spalováním biomasy. Vytápěnými objekty jsou jak bytové a nebytové objekty, tak hlavně technologická zařízení - sušárny řeziva a pařicí komory. Nejsme společnost velká počtem svých pracovníků, naše realizace vznikají díky osvědčenému týmu konstruktérů, projektantů, výrobních a montážních pracovníků v počtu asi patnácti lidí. Podařilo se nám však během několika let naší existence realizovat a uvést do provozu zařízení o celkovém tepelném výkonu cca 50 MW. Na našich realizacích pracujeme komplexně, tj. přes přípravu projektu, případně u větších projektů vypracování studie proveditelnosti, vlastní realizaci díla a následný servis. 

Kontakty   

  Biopal Technologie s.r.o.


  BIOPAL Technologie s. r. o.

  Sídlo společnosti:
  Zátiší 3249

  IČO: 25817647
  DIČ: CZ25817647

  tel.: +420 558 437 353  +420 558 437 353
  tel.: +420 558 646 331  +420 558 646 331
  e-mail: info@biopal.cz  biopal@biopal.cz


   

   


  O NÁS


  NAŠE NABÍDKA


  REFERENCE


  FOTOGALERIE


  NOVINKY


  KONTAKTY